Združenie prvovýrobcov a spracovateľov surovín na výrobu liehu, výrobcov liehu a destilátov, ako aj ďalších potravinárskych komodít zo Spiša (ďalej aj ako Združenie Spiš) je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo s cieľom chrániť a presadzovať záujmy svojich členov vo vzťahu k iným subjektom z verejného i súkromného sektora, podporovať zásady čestnej hospodárskej súťaže a brániť nekalým podnikateľským praktikám.

V rámci svojej činnosti sa združenie zameriava najmä na

Zastupovanie a presadzovanie spoločných záujmov členov vo vzťahu k orgánom štátnej moci, štátnej správy, orgánov samosprávy a ďalším právnym subjektom, s osobitným dôrazom na prvovýrobu, spracovanie surovín na výrobu liehu , liehovín a destilátov , ako aj ďalších potravinárskych komodít.

Presadzovanie záujmov členov v legislatívnej oblasti, vzťahujúcej sa k predmetu činnosti členov.

Poskytovanie informácií o činnosti členov, o podmienkach realizácie ich aktivít pri zachovaní obchodného tajomstva Iniciovanie a podieľanie sa na príprave zásadných materiálov a projektov v záujme rozvoja aktivít členov v oblasti potravinárskeho priemyslu.

Vyhľadávanie a tvorba finančných zdrojov pre realizáciu svojich aktivít.

Vytvorenie databanky a informačného servisu pre členov v rôznych oblastiach jej činnosti.

Vytváranie efektívnej komunikačnej platformy medzi verejnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými subjektmi a zahraničnými partnermi.

Reprezentovanie záujmov svojich členov vo vzťahu k zahraničiu a zabezpečenie zastupovania v medzinárodných orgánoch a organizáciách zameranú na ochranu práv jej členov.

V rámci svojej činnosti sa združenie zameriava najmä na

Zastupovanie a presadzovanie spoločných záujmov členov vo vzťahu k orgánom štátnej moci, štátnej správy, orgánov samosprávy a ďalším právnym subjektom, s osobitným dôrazom na prvovýrobu, spracovanie surovín na výrobu liehu , liehovín a destilátov , ako aj ďalších potravinárskych komodít.

Presadzovanie záujmov členov v legislatívnej oblasti, vzťahujúcej sa k predmetu činnosti členov.

Poskytovanie informácií o činnosti členov, o podmienkach realizácie ich aktivít pri zachovaní obchodného tajomstva Iniciovanie a podieľanie sa na príprave zásadných materiálov a projektov v záujme rozvoja aktivít členov v oblasti potravinárskeho priemyslu.

Vyhľadávanie a tvorba finančných zdrojov pre realizáciu svojich aktivít.

Vytvorenie databanky a informačného servisu pre členov v rôznych oblastiach jej činnosti.

Vytváranie efektívnej komunikačnej platformy medzi verejnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými subjektmi a zahraničnými partnermi.

Reprezentovanie záujmov svojich členov vo vzťahu k zahraničiu a zabezpečenie zastupovania v medzinárodných orgánoch a organizáciách zameranú na ochranu práv jej členov.

Združenie Spiš je založené na dobrovoľnom princípe. Jeho členom sa môže stať podnikateľský subjekt, ktorého činnosť súvisí alebo nadväzuje na poľnohospodársku prvovýrobu, alebo výrobu, spracovanie či distribúciu liehu, liehovín a destilátov.

Užitočné odkazy

Pre predajcov

Milí výrobcovia, pestovatelia, spracovatelia, predajcovia či remeselníci,

touto formou Vás chceme poprosiť o spoluprácu pri znovu oživení tradície konania tradičných trhov v regióne severného Spiša. Naše združenie si dalo za úlohu obnoviť tradíciu konania trhov na otvorenom priestranstve v regióne severného Spiša a vytvoriť tak alternatívu pre anonymné nákupy v obchodných reťazcoch. Na trhoch chceme ponúkať lokálne potravinárske a poľnohospodárske produkty, čerstvé a voňavé regionálne špeciality priamo zo zdroja, výrobky remeselníkov a výrobcov tradičného úžitkového umenia. Pri výbere a oslovovaní záujemcov o prezentáciu a predaj na trhoch kladieme dôraz na tradičný spôsob výroby, pôvod v regióne prešovskom regióne, originalitu a kvalitu výrobkov, citlivý prístup k prírode a starostlivosť o krajinu.

Veríme, že spolu s Vami dokážeme zaujať širokú verejnosť. Možnosť byť predajcom na TRADIČNÝCH TRHOCH máte aj Vy, ak Vaše produkty tematicky zodpovedajú charakteru farmárskych produktov či remeselníckych výrobkov a majú svoju tradíciu alebo pôvod na Spiši či okolitých regiónoch.
Ste výrobca, pestovateľ, chovateľ, samostatne hospodáriaci roľník, vyrábate z vlastných surovín, podľa vlastných receptúr, tvoríte, pestujete na Slovensku a máte chuť byť s nami na Tradičnom trhu a predávať svoju produkciu priamo kupujúcim? Ste tu správne!

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adresu zdruzeniespis@zdruzeniespis.sk alebo telefonicky na čísle 0908 292 691 a my veľmi radi zodpovieme na akékoľvek Vaše otázky.

Tešíme sa na Vás
kolektív Združenia Spiš

Stiahnúť inštrukcie pre pradajcov

Kontakt

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom emailu, telefonicky alebo pomocou formulára.

info@zdruzeniespis.sk, zdruzeniespis@zdruzeniespis.sk

 Združenie Spiš, Hniezdne 471, 065 01

+421 908 292 691