Hlavným cieľom súťaže Carpathian Quality je sústrediť pozornosť predovšetkým na destiláty z krajín, nad ktorými sa rozprestiera pohorie Karpaty a ktoré zdieľajú spoločné historické, kultúrne, „pálenčárske“ a gastronomické tradície.

Súťaž je však otvorená pre destiláty z celého sveta. Poskytne tak príležitosť porovnať destiláty z rôznych oblastí, ktoré sa od seba odlišujú pôdnymi a klimatickými podmienkami ale aj rozmanitosťou štýlov spracovania, kvasných procesov a destilácie.