V niekdajšom najmenšom kráľovskom meste Hniezdne v prvú májovú nedeľu opäť ožijú tradície, remeslá, folklór a vôňa jari sa bude snúbiť s vôňou regionálnych špecialít i guľáša. To všetko a ešte viac na Vás čaká na šiestom ročníku podujatia SLÁVNOSŤ JARI 2018. 

…regionálne produkty od regionálnych výrobcov na regionálnom trhu…

To je motto prvého TRADIČNÉHO TRHU organizovaného záujmovým združením právnických osôb Zduženie Spiš, ktorý sa bude konať v nedeľu 6. mája 2018 v rámci podujatia Slávnosť jari v areáli Nestville Parku v Hniezdnom.

Naše združenie si dalo za úlohu obnoviť tradíciu konania trhov na otvorenom priestranstve v regióne severného Spiša a vytvoriť tak alternatívu pre anonymné nákupy v obchodných reťazcoch. Snahou je, aby predaj na trhoch nebol bezmenný. Veríme, že regionálne trhy vytvoria miesto plné jedinečných chutí, vôní a farieb, kde kupujúci či návštevník stretneme svojho mäsiara, pekára, mliekar, včelára, rybára, remeselníka, … a bude mať možnosť sa s nimi porozprávať, poradiť, ochutnať ich výrobky, dozvedieť sa čo to o ich začiatkoch a peripetiách, ale i o ďalších plánoch a pripravovaných novinkách. Realizáciou trhov sa vytvorí priestor, kde sa nielen nakupuje, ale ľudia sa tam dobre cítia, porozprávajú sa, vytvoria atmosféru pohody a pokoja.

Zo strany nášho združenia ide o pilotný projekt, ktorý sa bude konať ako súčasť tradičných kultúrno-spoločenských akcií konaných v okrese Stará Ľubovňa. Tento rok plánujeme zorganizovať aspoň 2 tradičné trhy. Pri výbere a oslovovaní záujemcov o prezentáciu a predaj na trhoch budeme klásť dôraz na tradičný spôsob výroby, pôvod v regióne, originalitu a kvalitu výrobkov, citlivý prístup k prírode a starostlivosť o krajinu. Do budúcna plánujeme program tradičných trhov obohatiť aj o komentované ukážky kulinárskeho umenia majstrov kuchárov i gazdiniek, ktorí budú pripravovať pred našimi očami gastronomické špeciality regiónu na tradičný i netradičný spôsob.

Na trhoch bude možné nakúpiť lokálne potravinárske a poľnohospodárske produkty, čerstvé a voňavé regionálne špeciality priamo zo zdroja, výrobky remeselníkov a výrobcov tradičného úžitkového umenia a zároveň sa zabaviť pri hudbe, zaspievať si, zatancovať, stretnúť sa s priateľmi … Často sú to generácie jednotlivých rodín, ktoré sa podieľali na vytvorení konkrétneho výrobku či regionálnej špeciality. Nerodí sa to ľahko. Veríme preto, že aj samotní obyvatelia nášho regiónu ocenia ich tvrdú a dlhodobú prácu. Určite aj Vás prekvapí, akých šikovných ľudí a aké krajové špeciality máme vo svojom okolí a ani o nich nevieme.

Primárnym cieľom združenia je pomoc a podpora tradičných odvetví v regióne Prešovského samosprávneho kraja. Na začiatok sme si dali 4 úlohy:

  1. prezentácia a podpora prvovýrobcov, chovateľov, samostatne hospodáriacich roľníkov, spracovateľov a remeselníkov z Prešovského kraja s dôrazom na severný Spiš
  2. združovanie aktérov s poukázaním na bohatstvo a tradície regiónu
  3. oživenie lokálnej ekonomiky
  4. spojiť užitočné s príjemným

Jar je tu! S ňou ožíva príroda, slnečné lúče sú teplejšie, vtáčiky veselo trilkujú a priam nás to volá vonku. 6. mája neostaňte doma ani Vy a príďte sa s nami podeliť o radosť z príchodu jari! Poďme spoločne stráviť krásnu nedeľu v šťastí, hojnosti a voľnosti jarných dní. Život a budúcnosť nášho regiónu je v každom z nás.

Budeme radi, keď prijmete naše pozvanie a spolu oslávime príchod jari!

 

SLÁVNOSTI JARI 2018

Program podujatia

Slávnostný sprievod obcou

Otvorenie podujatia

Stavanie mája

Vystúpenia miestnych folklórnych súborov

PUĽS – Poddukelský umelecký ľudový súbor Prešov

Hudobná skupina Hrdza Prešov

Sprievodné podujatia

Tradičný jarný trh

Furmanské preteky

Súťaž obcí vo varení gulášu

Prehliadky expozície liehovarníctva

Detská zóna

PREDAJCOVIA

Zoznam predajcov

PARTNERI PODUJATIA

TRADIČNÉ TRHY SA NÁM PÁČILI

Dňa 6. 5. 2018 sa v areáli Nestville Parku v Hniezdnom uskutočnil šiesty ročník Slávnosti jari. Súčasťou tohto podujatia boli aj Tradičné trhy, nad ktorými záštitu prevzalo Združenie Spiš. Cieľom Tradičných trhov bolo poukázať na jedinečnosť kulinárskych a remeselníckych špecialít z regiónu Spiš a ostatných regiónov Prešovského kraja.

Na podujatí sa prezentovalo vyše 20 tradičných farmárov a remeselníkov. Návštevníci mali možnosť ochutnať, vidieť a zakúpiť si množstvo výrobkov, ktoré spája jedna skutočnosť – všetky boli vyrobené s láskou. Každý zo zúčastnených farmárov a remeselníkov totiž priniesol svoje know-how, ktoré nie je len vecou rozumu, ale aj srdca.

A presne v takejto atmosfére sa Tradičné trhy niesli. Vôňa regionálnych dobrôt, exkluzívnosť remeselných výrobkov a priateľské vzťahy všetkých prítomných vytvorili zážitok, ktorý dodnes pretrváva ako nezabudnuteľná spomienka.

Veríme, že sa Vám rovnako ako nám, Tradičné trhy páčili, spríjemnili Vám slnečnú nedeľu a priniesli odpoveď na to, koľko šikovných farmárov a remeselníkov žije v našom okolí. V čase, kedy globalizácia tlačí našich výrobcov do úzadia, je dôležité, aby sme my, spotrebitelia, ukázali, že si stojíme za kvalitou z našich polí a rúk.

Ďakujeme všetkým a tešíme sa na Vás opäť.

Združenie Spiš