Posledný augustový víkend zorganizovalo záujmové združenie právnických osôb Zduženie Spiš, v rámci podujatia Farmár – tradície a zvyky v areáli Nestville Parku v Hniezdnom- sprievodné podujatie Tradičný regionálny trh.

Hlavným cieľom Tradičného regionálneho trhu- bolo vytvoriť priestor na spoločnú prezentáciu regionálnych producentov z Prešovského samosprávneho kraja- prvovýrobcov, poľnohospodárov, pestovateľov, spracovateľov a remeselníkov s dôrazom na región severného Spiša. Pri výbere a oslovovaní záujemcov o prezentáciu na trhoch bol kladený dôraz na tradičný spôsob výroby, pôvod v regióne, originalitu a kvalitu výrobkov. Zámerom združenia bola pomoc a podpora tradičných odvetví v PSK. Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprábneho kraja.

Súčasťou trhu boli aj vzdelávacie aktivity, a to formou tzv. komentovaných ukážok (workshopov) tradičnej výroby v týchto odvetviach: pestovanie byliniek, výroba čajov, maľovanie črepníkov, odlievanie zvoncov, chovanie pstruhov, krajčírska dielňa, výroba syrov, výroba nožov, výroba tričiek a čeleniek, včelie produkty, pestovanie zemiakov a obilnín, výroba sviečok a medovníky.

Zo strany nášho združenia išlo o opakovaný projekt, ktorý sa konal ako súčasť tradičných kultúrno-spoločenskej akcie konanej v okrese Stará Ľubovňa.