a 

Vás pozývajú na druhý ročník medzinárodného podujatia

Carpathian Quality 2024

Súťaž ovocných a obilných destilátov

24. 8. – 28. 9. 2024

Termín doručenia destilátov: do 9. augusta 2024

Odborná degustácia sa uskutoční: 24. augusta 2024

Vyhodnotenie sa uskutoční v Spišskej Pálenici, Prešovská 8, Stará Ľubovňa: 28. septembra 2024

Súťaže sa môžu zúčastniť:

* destilátové liehovary  * pestovateľské pálenice  * fyzické osoby

 

Destiláty budú hodnotené medzinárodnou odbornou komisiou pozostávajúcou z najlepších slovenských, českých, moravských degustátorov a iných európskych krajín.

Ocenené vzorky v jednotlivých skupinách a jednotlivých kategórií sa dostanú do užšieho výberu destilátov, ktoré budú disponibilné  pre laické hodnotenie prístupné účastníkom vyhodnotenia.

Súbory na stiahnutie:

Porota hodnotí Vaše destiláty v skupinách a  kategóriách podľa systému 100 bodov a udeľuje ceny podľa dosiahnutého hodnotenia nasledovne:

  • Šampión CARPATHIAN QUALITY
  • Víťaz kategórie
  • Carpathian Quality Trophy – budú ocenené GINY a BOROVIČKY
  • Naj Carpathian Quality – Putovný pohár získa najvyššie hodnotený destilát prihláseného členom Združenia SPIŠ.
  • Zlatý destilát – zlatý diplom
  • Strieborný destilát – strieborný diplom
  • Bronzový destilát – bronzový diplom

 

Súťažné kategórie:

I. skupina – destiláty dodané pestovateľmi 

Kategória A     – Slivovica

Kategória B     – Hruškovica

Kategória C    – Marhuľovica a Broskyňovica

Kategória D    – Jablkovica

Kategória E     – Čerešňovica a Višňovica

Kategória F     – Hroznové, vínne destiláty

Kategória G    – Iné ovocie

 

II. skupina – destiláty dodané liehovarmi na destiláty (komerčne uvádzané na trh)

Kategória A     – Slivovica

Kategória B     – Hruškovica

Kategória C    – Marhuľovica a Broskyňovica

Kategória D    – Jablkovica

Kategória E     – Čerešňovica a Višňovica

Kategória F     – Hroznové, vínne destiláty

Kategória G    – Iné ovocie

Kategória H    – Obilné destiláty

Kategória I      – Borovička a Gin

 

PODMIENKY SÚŤAŽE DESTILÁTOV

Prihlasovateľ doručí označené destiláty (vzorky) s vyplneným prihlasovacím formulárom na adresu:  Združenie Spiš, Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika

 

PRIHLASOVACÍ POPLATOK

Destilátové liehovary sú povinné uhradiť prihlasovací poplatok 50,-€ za účasť v hotovosti pri odovzdaní vzorky alebo bankovým prevodom na účet s tým, že uvedú názov a adresu firmy, IČO, meno kontaktnej osoby a u vzoriek druh, odrodu a ročník.

 

Bankové spojenie:

Názov: Združenie Spiš

Banka: VÚB Banka

IBAN: SK88 0200 0000 0037 2551 3253

BIC kód: SUBASKBX

Ako variabilný symbol uveďte IČO prihlasujúcej organizácie/ obchodnej spoločnosti.

 

Pestovateľské pálenice a Fyzické osoby sú oslobodené od registračného poplatku s tým, že uvedú majiteľa vzorky, meno kontaktnej osoby a u vzoriek druh, odrodu, liehovitosť a ročník. Fľašu, prosíme, čitateľne označiť a vyplniť prihlasovací formulár.

Súťažiaci – Destilátový liehovar odovzdá do vlastníctva Organizátora dve fľaše objemu 0,5 litra.

Súťažiaci –  Pestovateľská pálenica a Fyzická osoba odovzdá jednu fľašu o objemom 0,5 litra.

 

Kontaktné údaje:

Združenie Spiš

Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika

Daniel Duračinský, DiS.art., MSc

zdruzeniespis@zdruzeniespis.sk

mobil: +421 917 173 965