Publikácia – K dejinám liehovarníctva na Spiši

Záujmové združenie prvovýrobcov a spracovateľov surovín na výrobu liehu, výrobcov liehu a destilátov, ako aj ďalších potravinárskych komodít zo Spiša,
vydala v spolupráci s p. Miroslavom Števíkom vo vydavateľstve SCEPUSIUM publikáciu K dejinám liehovarníctva na Spiši.