• 2023

 

Dvere do sveta zmyslov, kde sa chuť a kvalita spojili…

 Združenie Spiš ponúklo jedinečnú príležitosť nahliadnuť do tohto sveta prostredníctvom podujatia „Carpathian Quality“, ktoré sa konalo dňa 23.09.2023 v Spišskej Pálenici v Starej Ľubovni.

Združenie Spiš zorganizovalo medzinárodnú súťaž ovocných a obilných destilátov, zameranú na hodnotenie ich kvality a charakteru. Destilatérom a výrobcom poskytlo príležitosť prezentovať svoje výrobky a porovnať ich s destilátmi z iných oblastí, zohľadňujúc regionálne a tradičné aspekty destilácie. Návštevníci mali možnosť ochutnať rôzne produkty líšiace sa rozmanitosťou a kvalitou, ktoré boli hodnotené medzinárodnou odbornou komisiou.

V závere podujatia bolo oceňovanie výhercov, kde šampiónom sa stala Zamoyski Brandy od spoločnosti GAS Familia a slivovica od Vladimíry Jurenkovej z Myjavy.

 

„Carpathian Quality“ je viac než len podujatie, je to zážitok pozývajúci do sveta zmyslov, kde sa stretáva príroda a zručnosť s nadšením jej výrobcov, vytvárajúc nezabudnuteľné dobrodružstvo plné chuti a kvality zo srdca Karpát.