Posledný augustový víkend, ktorý pripadol na 27. a 28. augusta, usporiadalo Združenie Spiš v spolupráci s Nestville Parkom farmárske podujatie pod názvom Farmár – tradície a zvyky. Cieľom organizátorov bolo predstaviť verejnosti výsledky práce našich poľnohospodárov, chovateľov, farmárov, spracovateľov i drobných remeselníkov a poďakovať sa za ich záslužnú prácu, ktorú vykonávajú denno-denne bez ohľadu na počasie, piatok či sviatok, deň či noc.

Podujatie bolo obohatené o výstavu viac než tisíc králikov na celoslovenskej úrovni, prezentáciu hovädzieho dobytka, frízskych koní, oviec a kôz či výstavu drobnochovateľov a poľnohospodárskej techniky. Naslovovzatí odborníci poskytli všetkým záujemcom odborné rady a podelili sa so svojimi skúsenosťami.

V priestoroch Nestville Parku opäť prebiehali Tradičné trhy zamerané predovšetkým na prezentáciu a propagáciu pravých slovenských výrobkov od regionálnych producentov. Ďalej prebiehali ukážky strihania oviec, ťahania nití či hry na tradičné nástroje ako je napríklad fujara, heligónka, gajdy a kravský roh.

Podujatie slávnostne otvoril krojovaný sprievod dožinkovým vencom. O dokonalý zážitok sa postaralo Nestville Rodeo Show, počas ktorého si jazdci na koňoch a dokonca aj na býkoch zmerali svoje sily v atraktívnych disciplínach. Novinkou bol Nestville Night Bull Riding, pri ktorom mnohým tuhla krv v žilách.

Návštevníkom spríjemnili deň svojim vystúpením a zaujímavým repertoárom rôzni umelci. V závere podujatia sa predviedla Mafia Corner, ktorá známymi hitmi roztancovala všetky generácie..