…regionálne produkty od regionálnych výrobcov na regionálnom trhu…

    To bolo motto prvého TRADIČNÉHO TRHU organizovaného záujmovým združením právnických osôb Zduženie Spiš, ktorý sa konal v nedeľu 6. mája 2018 v rámci podujatia Slávnosť jari v areáli Nestville Parku v Hniezdnom.

    Naše združenie si dalo za úlohu obnoviť tradíciu konania trhov na otvorenom priestranstve v regióne severného Spiša a vytvoriť tak alternatívu pre anonymné nákupy v obchodných reťazcoch. Snahou bolo, aby predaj na trhoch nebol bezmenný.

    Regionálny trh vytvoril miesto plné jedinečných chutí, vôní a farieb, kde kupujúci či návštevník stretol svojho mäsiara, pekára, mliekar, včelára, rybára, remeselníka, … a mal možnosť sa s nimi porozprávať, poradiť, ochutnať ich výrobky, dozvedieť sa čo to o ich začiatkoch a peripetiách, ale i o ďalších plánoch a pripravovaných novinkách.

    Na trhoch bolo možné nakúpiť lokálne potravinárske a poľnohospodárske produkty, čerstvé a voňavé regionálne špeciality priamo zo zdroja, výrobky remeselníkov a výrobcov tradičného úžitkového umenia a zároveň sa zabaviť pri hudbe, zaspievať si, zatancovať, stretnúť sa s priateľmi .